Přívoz  Úholičky - Husinec       sezóna 2019

  • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
Kapitánské kurzy Lodní školy - www.lodniskola.cz

Jízdní  řád  přívozu  Úholičky - Husinec

Odjezdy z Úholiček:

9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05,
14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05
Přívoz je od října 2019 do dubna 2020 mimo provoz!

Odjezdy z Husince:

9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10

Přívoz je od října 2019 do dubna 2020 mimo provoz!

V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni.

Stáhněte si jízdní řád přívozu a ceník v pdf:    JÍZDNÍ ŘÁD + CENÍK 2019

Mimořádné jízdy

Od 19.4. do 15.10.2019 jsou mimořádné jízdy možné kdykoliv mezi pravidelnými odjezdy stanovenými jízdním řádem. Pokud tomu nebrání provozní důvody, bude cestujícím vyhověno. O mimořádnou jízdu je třeba požádat osobně u zaměstnance dopravce. Dopravce má právo požadavek na mimořádnou jízdu odmítnout. Od 15.10.2019 do 18.4.2020 nejsou mimořádné plavby možné.

Ostatní ustanovení
Lodní linka není v provozu při dosažení limitních povodňových průtoků Vltavy dosahujících 1. povodňového stupně, při extrémní nepřízni počasí ohrožující bezpečnou plavbu a při vyhlášení zákazu plavby Státní plavební správou.

Ceník:

Osoby – jednotlivé jízdné:
Dospělá osoba: --------------------------------------------------------- 20,- Kč
Dítě 6 -17 let: ----------------------------------------------------------- 10,- Kč
Osoby ve věku 65 let a více: ----------------------------------------- 10,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: --------------------------------------- 10,- Kč
Děti do 5 let: ------------------------------------------------------------- zdarma

Osoby – zvýhodněné zpáteční jízdné:
Dospělá osoba: --------------------------------------------------------- 30,- Kč
Dítě 6 -17 let: ----------------------------------------------------------- 15,- Kč
Osoby ve věku 65 let a více: ----------------------------------------- 15,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: --------------------------------------- 10,- Kč
Děti do 5 let: ------------------------------------------------------------- zdarma

Ostatní:
Jízdní kolo, pes: --------------------------------------------------------- 5,- Kč
(při zakoupení zpáteční jízdenky se ve směru zpět přepravuje pes/kolo zdarma)


Obsluha přívozu je povinna vydat jízdní (daňový) doklad z pokladny, v případě závady vypsat paragon s razítkem společnosti SP Praha s.r.o. Jízdné na přívozu nespadá do EET. V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni, aniž by se toto považovalo za mimořádnou jízdu.

V případě hromadných plánovaných přeprav nás prosím kontaktujte s předstihem. Zvláštní přepravy mimo provozní dobu přívozu jsou možné po předchozí objednávce a úhradě mimotarifního smluvního jízdného dle konkrétní kalkulace. V případě zvláštních mimotarifních přeprav je možné objednat i jinou výchozí / cílovou stanici než Úholičky a Husinec. Objednávku zvláštní přepravy mimo provozní dobu přívozu má dopravce právo odmítnout. Hromadné objednávky zvláštních přeprav: sppraha@sppraha.cz