Přívoz  Úholičky - Husinec       sezóna 2020

  • "Přívoz Úholičky - Husinec v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích"
  • "Přívoz Úholičky - Husinec v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích"
Kapitánské kurzy Lodní školy - www.lodniskola.cz

Vítejte na stránkách přívozu  Úholičky - Husinec Řež

Oblíbený vltavský přívoz spojuje obce Úholičky a Husinec-Řež. Obnoven byl v roce 2014 po více než padesáti letech. Lodní linka zajišťuje pohodlné spojení obou obcí včetně propojení cyklostezek a je bezpečnou alternativou ke křivolaké stezce vedoucí podél železniční tratě k lávce u Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Přívozní plavidlo potřebuje ke zdolání druhého břehu necelé 3 minuty. Nástupní molo Úholičky na levém břehu je umístěno v těsné blízkosti železniční zastávky, nástupní molo na břehu pravém pak na konci ulice V Luhu. Obsluha přívozu ochotně vypomůže při přepravě kočárků, jízdních kol, imobilních osob nebo osob se sníženou pohyblivostí.

Lodní linka je v provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích od 9:00 do cca 18:00 hodin. Pravidelné spoje odjíždějí ve 30 minutových intervalech. V případě zvýšené frekvence na daném spoji jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni, aniž by se toto považovalo za mimořádnou jízdu. O mimořádnou jízdu je pak možné požádat kdykoliv v provozní době přívozu. Prosíme cestující, aby bez výzvy obsluhy přívozu nevstupovali na nástupní mola.

Děkujeme a přejeme příjemnou cestu.

SP Praha s.r.o., lodní doprava.

Mapka přívozu